Zapisy na Blog Matters 2017

Jeszcze przed wakac­ja­mi zaprasza­my na wrześniowe spotkanie bloger­skie w Miel­nie. Po co sobie zaprzą­tać głowę pod­czas urlopu — zapisz się już dziś!

Rejes­trac­ja trwała do koń­ca czer­w­ca. Serdecznie dzięku­je­my za zgłoszenia!
Jeśli masz jakieś pyta­nia prosimy o kon­takt e-mailowy.

Przewiń do góry