Sponsorzy i patroni medialni Blog Matters 2017

Spon­sorzy oraz patroni medi­al­ni Blog Mat­ters 2017. To właśnie dzię­ki nim wszys­tko jest możli­we!

Sponsor główny

Sponsorzy

 

 

 

Partner wydarzenia

 

Partnerzy akcji książkowej “Weź mnie”

Autorzy: Anna Sakow­icz, Hali­na Socha, Mag­dale­na Giedro­jć, Marcin Cieś­lik.

Patroni medialni

Jeśli chcesz zostać sponsorem/partnerem naszego wydarzenia?

Skontaktuj się z nami!

Chętnie porozmawiamy i postaramy się znaleźć korzystne dla obu stron rozwiązanie!

Scroll to Top