Organizatorzy Blog Matters

Są jak Dok­tor Jekyll i pan Hyde, Flip i Flap, noc i dzień, czarne i białe, budyń wanil­iowy i sos truskawkowy. Bez jed­nej nie ma drugiej, a razem tworzą lep­szą całość niż Yin i Yang. Poz­na­j­cie orga­ni­za­tor­ki Blog Mat­ters!

Milena Czupryniak

Uważa się za ogrom­ną szczęś­cia­rę. Do szczęś­cia potrze­bu­je przede wszys­tkim rodziny, choć zaku­pa­mi i bry­lan­ta­mi nie pog­a­rdzi. Home man­ag­er z kilkulet­nim doświad­cze­niem. Piecze wspani­ałe cias­ta i rysu­je śmieszne obraz­ki. Lubi roz­maw­iać z ludź­mi. Z nad­mi­aru cza­su dwukrot­nie orga­ni­zowała spotkanie bloger­skie “Może nad morze”, w tym raz z Moniką. Prowadzi blog par­entin­gowy Cytry­ni­a­ki.

Monika Kilijańska

Kobi­eta wielozadan­iowa: mat­ka, żona, kuchar­ka, sprzą­tacz­ka, bloger­ka, copy­writer­ka i kto wie kto jeszcze! Mis­trz wtrą­ca­nia niecel­nych uwag oraz opowiada­nia sucharów Uwiel­bia mar­cepan i lody czeko­lad­owe. Cały czas ma nadzieję, że kalo­rie idą w cyc­ki. Prowadzi blog Kon­fab­u­la. Taki life bez sty­lu, wychowanie bez spiny. Dru­gi raz mon­tu­je spotkanie bloger­skie wraz z Mileną. Jeszcze ze sobą roz­maw­ia­ją, więc współpra­ca kwit­nie.

Jeśli chcesz je poz­nać bliżej, zaprasza­my na blo­gi:

                 

Scroll to Top