Najnowsze informacje

Sprawdź jakie warsz­taty i prelekc­je czeka­ją na Ciebie pod­czas tegorocznego Blog Matters!

Czy­taj dalej…

Spon­sorzy oraz patroni medi­al­ni Blog Mat­ters 2017. To właśnie dzię­ki nim wszys­tko jest możliwe!

Gdy­by Blog Mat­ters operą, zapewne zaczy­nal­iśmy z górnego C. Ale Blog Mat­ters to spotkanie bloger­skie, dlat­ego zaprosil­iśmy na nie najlep­szych prele­gen­tów, jakich tylko mogliśmy. Pisać potrafi praw­ie każdy, robić zdję­cia czy rysować także, jed­nak robić to pro­fesjon­al­nie — o, tu już potrze­ba więcej wiedzy. Porząd­ną dawkę otrzy­ma­cie na wrześniowym spotka­niu. Kim są prele­gen­ci Blog Mat­ters 2017?

Czy­taj dalej…

Jeszcze przed wakac­ja­mi zaprasza­my na wrześniowe spotkanie bloger­skie w Miel­nie. Po co sobie zaprzą­tać głowę pod­czas urlopu — zapisz się już dziś!

Czy­taj dalej…

Decyz­je najlepiej się pode­j­mu­je kiedy są one poparte jakimś pewnikiem. Może to być popar­cie kogoś, kogo znamy, cele­bry­ty lub znanego spec­jal­isty. Jeśli waha­cie się, czy przy­jechać na spotkanie w Miel­nie, przeczy­ta­j­cie ref­er­enc­je zeszłorocznych uczest­ników spotkania.

Czy­taj dalej…

Reg­u­lamin określa warun­ki i zasady uczest­nict­wa w spotka­niu Blog Matter. 

Czy­taj dalej…

Są jak Dok­tor Jekyll i pan Hyde, Flip i Flap, noc i dzień, czarne i białe, budyń wanil­iowy i sos truskawkowy. Bez jed­nej nie ma drugiej, a razem tworzą lep­szą całość niż Yin i Yang. Poz­na­j­cie orga­ni­za­tor­ki Blog Matters!

Czy­taj dalej…

Czas mija, miesiące lecą — jeden za drugim. Jesteśmy z dnia na dzień coraz star­si, bogat­si o nowe doświad­czenia. To co jest DZISIAJ, jutro będzie już PRZESZŁOŚCIĄ. Może nad Morze to przeszłość. Nato­mi­ast PRZYSZŁOŚCIĄ jest Blog Mat­ters .

Czy­taj dalej…

Jeszcze na  żad­nym spotka­niu bloger­skim morze nie było tak blisko! 

Czy­taj dalej…

Ostat­ni­mi cza­sy blo­gi par­entin­gowe są coraz bardziej pop­u­larne w Internecie. Wraz z pow­stawaniem nowych blogów, pow­sta­ją pomysły na inte­grację blo­gowej społecznoś­ci. Jed­nym z takich wydarzeń są spotka­nia blogerów. Do ich listy dołączył także Kosza­lin i “Może nad morze”. Jak było? Zobacz­cie sami!

Czy­taj dalej…

Przewiń do góry