Harmonogram spotkania

Sprawdź jakie warsz­taty i prelekc­je czeka­ją na Ciebie pod­czas tegorocznego Blog Matters!

Sobota, 16.09.2017

9:00 — 9:20 Rozpoczęcie

9:20 — 10:20 Wykład Agaty Ciesielskiej

10:30 — 11:30 Wykład Ewy Popielarz

11:40 — 12:40 Wykład Agaty Ossowskiej

12:45 — 13:45 Wykład Ani­ty Bednarczyk

OBIAD

14:45 — 15:45 Warsz­taty z Agatą Ciesiel­ską — Flat lay

NIEDZIELA, 17.09.2017

9:00 — 10:00 Wykład Oli Gościniak

10:15 — 11:15 Wykład Krzysi Bezubik

11:30 — 12:30 Wykład i warsz­taty Ani Teodorczyk

12:40 — 13:40 Wykład Mag­dale­ny Bek

OBIAD

14:30 — 15:30 Wykład Sławka Lud­wikowskiego i możli­wość naw­iąza­nia współpracy

15:30 Czas na wspólne zdję­cia i rozmowy

Link do pełnej listy prele­gen­tów i szczegółów konkret­nych prelekcji.

Przewiń do góry