Zapisy na Blog Matters 2017

Jeszcze przed wakacjami zapraszamy na wrześniowe spotkanie blogerskie...

Regulamin uczestnika Blog Matters

Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w spotkaniu...

Nie wiesz, czy brać udział w spotkaniu? Poznaj referencje uczestniczek!

Decyzje najlepiej się podejmuje kiedy są one poparte...

Co to jest Blog Matters?


Nad­morskie spotkanie bloger­skie, po którym będziesz bogat­szy o wiedzę z zakre­su prowadzenia blo­ga, pozyski­wa­nia nowych czytel­ników czy tworzenia grafik.

Blogowanie ma sens!


Dowiedz się więcej!

Najważniejsze informacje dla uczestników: zapisy, terminy, plan spotkania...

Read More

Z dumą wspierają nas już Oni! Możesz być jednym z nich!

Read More

Poznaj zespół tworzący tegoroczny Blog Matters!

Read More

Chcesz nam coś powiedzieć? Czekamy na każdą informację!

Read More

Najlepsze spotkanie blogerskie w Mielnie!

Może dlatego, że jedyne... a może dlatego, że tak wyjątkowe! Sprawdź sam!

Napisz do nas!

Najnowsze informacje


Blog Matters 2017 już 16-17 września! Nie przegap zapisów!

Gdy­by Blog Mat­ters operą, zapewne zaczy­nal­iśmy z górnego C. Ale Blog Mat­ters to spotkanie bloger­skie, dlat­ego zaprosil­iśmy na nie najlep­szych prele­gen­tów, jakich tylko mogliśmy. Pisać potrafi praw­ie każdy, robić zdję­cia czy rysować także, jed­nak robić to pro­fesjon­al­nie — o, tu już potrze­ba więcej wiedzy. Porząd­ną dawkę otrzy­ma­cie na wrześniowym spotka­niu. Kim są prele­gen­ci Blog Mat­ters 2017?

Jeszcze przed wakac­ja­mi zaprasza­my na wrześniowe spotkanie bloger­skie w Miel­nie. Po co sobie zaprzą­tać głowę pod­czas urlopu — zapisz się już dziś!

Decyz­je najlepiej się pode­j­mu­je kiedy są one poparte jakimś pewnikiem. Może to być popar­cie kogoś, kogo znamy, cele­bry­ty lub znanego spec­jal­isty. Jeśli waha­cie się, czy przy­jechać na spotkanie w Miel­nie, przeczy­ta­j­cie ref­er­enc­je zeszłorocznych uczest­ników spotka­nia.

Reg­u­lamin określa warun­ki i zasady uczest­nict­wa w spotka­niu Blog Mat­ter. 

Jeśli chcesz zostać partnerem naszego wydarzenia?

Czas mija, miesiące lecą — jeden za drugim. Jesteśmy z dnia na dzień coraz star­si, bogat­si o nowe doświad­czenia. To co jest DZISIAJ, jutro będzie już PRZESZŁOŚCIĄ. Może nad Morze to przeszłość. Nato­mi­ast PRZYSZŁOŚCIĄ jest Blog Mat­ters .

Jeszcze na  żad­nym spotka­niu bloger­skim morze nie było tak blisko! 

Ostat­ni­mi cza­sy blo­gi par­entin­gowe są coraz bardziej pop­u­larne w Internecie. Wraz z pow­stawaniem nowych blogów, pow­sta­ją pomysły na inte­grację blo­gowej społecznoś­ci. Jed­nym z takich wydarzeń są spotka­nia blogerów. Do ich listy dołączył także Kosza­lin i “Może nad morze”. Jak było? Zobacz­cie sami!

Load More Posts
Scroll to Top