Co to jest Blog Matters?


Podob­no po sezonie let­nim nad morzem nie ma nic ciekawego. Nic bardziej myl­nego, jest Blog Matters!

Blog Mat­ters to nad­morskie spotkanie bloger­skie. Tu staw­iamy przede wszys­tkim na pogłębian­ie wiedzy i dzie­le­nie się doświad­czeni­a­mi ze spec­jal­is­ta­mi w swoich dziedz­i­nach. Dzię­ki nim będziesz bogat­szy o fachową wiedzę z takich tem­atów jak:

Sprawdź tegoroczny harmonogram spotkania.

Dlaczego warto wziąć udział?


Dowiedz się więcej czego się spodziewać po evencie!

Najważniejsze informacje dla uczestników: zapisy, terminy, plan spotkania...

Czytaj dalej...

Z dumą wspierają nas już Oni! Możesz być jednym z nich!

Czytaj dalej...

Poznaj zespół tworzący tegoroczny Blog Matters!

Czytaj dalej...

Chcesz nam coś powiedzieć? Czekamy na każdą informację!

Czytaj dalej...

Najlepsze spotkanie blogerskie w Mielnie!

Może dlatego, że jedyne... a może dlatego, że tak wyjątkowe!Sprawdź sam!

Napisz do nas!

Najnowsze informacje


Blog Matters 2017 już 16-17 września!

Sprawdź jakie warsz­taty i prelekc­je czeka­ją na Ciebie pod­czas tegorocznego Blog Matters!

Spon­sorzy oraz patroni medi­al­ni Blog Mat­ters 2017. To właśnie dzię­ki nim wszys­tko jest możliwe!

Gdy­by Blog Mat­ters operą, zapewne zaczy­nal­iśmy z górnego C. Ale Blog Mat­ters to spotkanie bloger­skie, dlat­ego zaprosil­iśmy na nie najlep­szych prele­gen­tów, jakich tylko mogliśmy. Pisać potrafi praw­ie każdy, robić zdję­cia czy rysować także, jed­nak robić to pro­fesjon­al­nie — o, tu już potrze­ba więcej wiedzy. Porząd­ną dawkę otrzy­ma­cie na wrześniowym spotka­niu. Kim są prele­gen­ci Blog Mat­ters 2017?

Jeszcze przed wakac­ja­mi zaprasza­my na wrześniowe spotkanie bloger­skie w Miel­nie. Po co sobie zaprzą­tać głowę pod­czas urlopu — zapisz się już dziś!

Decyz­je najlepiej się pode­j­mu­je kiedy są one poparte jakimś pewnikiem. Może to być popar­cie kogoś, kogo znamy, cele­bry­ty lub znanego spec­jal­isty. Jeśli waha­cie się, czy przy­jechać na spotkanie w Miel­nie, przeczy­ta­j­cie ref­er­enc­je zeszłorocznych uczest­ników spotkania.

Reg­u­lamin określa warun­ki i zasady uczest­nict­wa w spotka­niu Blog Matter. 

Są jak Dok­tor Jekyll i pan Hyde, Flip i Flap, noc i dzień, czarne i białe, budyń wanil­iowy i sos truskawkowy. Bez jed­nej nie ma drugiej, a razem tworzą lep­szą całość niż Yin i Yang. Poz­na­j­cie orga­ni­za­tor­ki Blog Matters!

Czas mija, miesiące lecą — jeden za drugim. Jesteśmy z dnia na dzień coraz star­si, bogat­si o nowe doświad­czenia. To co jest DZISIAJ, jutro będzie już PRZESZŁOŚCIĄ. Może nad Morze to przeszłość. Nato­mi­ast PRZYSZŁOŚCIĄ jest Blog Mat­ters .

Jeszcze na  żad­nym spotka­niu bloger­skim morze nie było tak blisko! 

Ostat­ni­mi cza­sy blo­gi par­entin­gowe są coraz bardziej pop­u­larne w Internecie. Wraz z pow­stawaniem nowych blogów, pow­sta­ją pomysły na inte­grację blo­gowej społecznoś­ci. Jed­nym z takich wydarzeń są spotka­nia blogerów. Do ich listy dołączył także Kosza­lin i “Może nad morze”. Jak było? Zobacz­cie sami!

Więcej informacji
Przewiń do góry